آشنایی با مجتمع فنی و آموزشی دوراندیشان

مجتمع فنی و آموزشی دوراندیشان تبریز از سال 1390 فعالیت خود را شروع کرده است در حال حاضر بصورت تخصصی اقدام به آموزش مهارت های رشته برق از قبیل تعمیر ماشین های اکتریکی ( سیم پیچی ) و برق صنعتی و مونتاژ کار تابلو برق می کند . علاوه بر رشته های تخصصی برق ، اقدام به آموزش مهارت های مربیگری (پداگوژی) و مدیریت خانواده ، مدیریت آموزشگاه ، حسابداری ، لایحه نویسی قضایی ،ثبت شرکت، مشاور امور قضایی خانواده، گردشگری ، امور اداری می کند. کارآموزان با دریافت مهارت های فوق به راحتی می توانند دیپلم کاردانش بگیرند

برقکار صنعتی درجه ۲

کد استاندارد : ۸-۵۵/۱۵/۲/۴

ساعات آموزشی : ۱۰۹۰ ساعت

تعداد واحد : ۲۹ واحد

قیمت مصوب سال نود و شش : ۱۲۰۰۰۰۰ تومان

 

مشاور امور قضایی خانواده

دوره مشاور امور قضایی خانواده 

شماره استاندارد : ۲۲/۱۲/۱/۱-۱

قیمت مصوب سال نود و شش : ۲۲۰۰۰۰ تومان 

ثبت شرکت

دوره ثبت شرکت 

شماره استاندارد : ۲۶۱۱/۴۵/۰۰۳/۱

قیمت مصوب سال نود و شش : ۳۲۰۰۰۰ تومان

لایحه نویسی قضایی

دوره لایحه نویسی قضایی

شماره استاندارد:   ۱/۲۱/۱۲/۱/۱

قیمت مصوب سال نود و شش : ۲۴۰۰۰۰ تومان

دوره مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای

دوره مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای 

شماره استاندارد: ۱۹/۱۱/۱/۲-۲

ساعات آموزشی : ۷۰ ساعت 

قیمت مصوب سال نود و شش : ۲۱۰۰۰۰ تومان

دوره پداگوژی عمومی ( مربیگری)

دوره پداگوژی عمومی

شماره استاندارد:  ۳۱/۹۹/۱/۲-۱

ساعات آموزشی : ۹۶ساعت

قیمت مصوب سال نود و شش : ۲۹۰۰۰۰ تومان 

رشته گردشگری

 

دروس مهارتی رشته گردشگری:

۱-راهنمای عمومی گردشگری

۲-راهنمای موزه

۳-راهنمای طبیعت گردی

۴-راهنمای محلی

ساعات آموزشی : ۱۱۳۸ساعت ( ۳۴ واحد)

قیمت مصوب سال نود و شش ( هر ۴ مهارت با هم ): ۱۶۲۰۰۰۰ تومان

مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق

کد استاندارد : ۸-۵۱/۴۶/۲/۳

ساعات آموزشی : ۴۵۰ ساعت

تعداد واحد : ۱۲ واحد

قیمت مصوب سال نود و شش : ۶۹۰۰۰۰ تومان

تعمیر کار ماشینهای الکتریکی درجه ۲

کد استاندارد : ۸-۵۳/۴۷/۲/۴

ساعات آموزشی : ۹۲۰ ساعت

تعداد واحد : ۲۴٫۵ واحد

قیمت مصوب سال نود شش : ۸۹۰۰۰۰ تومان

" border="0">